Mennica_sesja08.jpg
Mennica_sesja09.jpg
Mennica_sesja10.jpg
Mennica_sesja12.jpg
Mennica_sesja03.jpg
Mennica_sesja07.jpg
Mennica_sesja02.jpg
Mennica_sesja06.jpg

Klient: Mennica Polska
Zdjęcia i produkcja: Ida Strzelczyk
Stylizacje i makijaż: Małgorzata Ejmocka
Modele: Ewa Rykała, Roman Zadaniuk